Regulamin szczęśliwego numerka

ZASADY  

1.„Szczęśliwy numerek” to wylosowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.


2. „Szczęśliwy numerek” obowiązuje w klasach IV- VII.

3. „Szczęśliwy numerek” będzie losowany przez Przewodniczącą Samorządu Szkolnego i umieszczony dzień wcześniej (około godziny 14.30) w gablocie przy wejściu głównym oraz na stronie internetowej szkoły: www.splisiejamy.eu.

4. Jeżeli danego dnia Przewodnicząca Samorządu Szkolnego nie będzie obecna, numerek losuje zastępca, a jeśli nie będzie zastępcy, to skarbnik. W przypadku, kiedy nieobecna będzie żadna osoba z Zarządu Samorządu Szkolnego, numerek losuje sekretarka szkoły.

5. „Szczęśliwy numerek” po wylosowaniu zostaje powtórnie odłożony do pudełka z numerkami.

6. Uczeń posiadający danego dnia „szczęśliwy numerek” ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do klasy.).

7. „Szczęśliwy numerek” zwalnia od niezapowiedzianych kartkówek oraz odpowiedzi ustnej. Natomiast nie zwalnia od sprawdzianów, prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek.

8.Jeżeli uczeń posiadający „szczęśliwy numerek” będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać niezapowiedzianą kartkówkę, to może to zrobić.

9. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

 

Bezpieczne wakacje
Numerek na następny dzień
pojawia się po godzinie 15:00.
Dla pewności należy odświeżyć widok strony
z wciśniętym klawiszem CTRL.Regulamin szczęśliwego numerka

Wybierz klasę:Plan ważny od 11.09.2018