Rekrutacja 2019/2020

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
DLA „3-5” LATKÓW, KLASY „0

ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, iż od 11.03.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy tutejszej szkole.

Zasady rekrutacji określa regulamin dostępny poniżej, w sekcji DOKUMENTY DO POBRANIA.

Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (58) 684 68 09 lub w sekretariacie szkoły.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie w godzinach urzędowania. Ostateczny termin składania stosownych wniosków upływa z dniem 22 marca 2019 r.


DOKUMENTY DO POBRANIA


1. REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DLA "3-5" LATKÓW

Harmonogram rekrutacji 3-5 latków

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego dla 3-5 latków

Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale dla 3-5 latków

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dla "3-5" latków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do oddziału przedszkolnego dla 3-5 latków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły dla 3-5 latków

 

2. REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - KLASA "0"

Harmonogram rekrutacji do klasy 0

Regulamin rekrutacji  do oddziału przedszkolnego dla kl. 0

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego kl. 0 

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego kl. 0

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do oddziału przedszkolnego kl. 0

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły do kl. 0

 

3. REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Harmonogram rekrutacji do klasy I

Regulamin rekrutacji  do klasy  I_szkoły podstawowej

Wniosek o wcześniejsze przyjęcie do klasy I

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły

Załącznik nr 3 - Wniosek dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o uczęszczaniu w poprzednim roku szkolnym do publicznego oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeńśtwa

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych dziecka w obwodzie szkoły

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o miejscu pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły

Załącznik nr 8 - Wniosek o objęcie dziecka nauką języka regionalnego kaszubskiego

Załącznik nr 9 - Wniosek o  uczęszczaniu na lekcje religii

Bezpieczne wakacje
Numerek na następny dzień
pojawia się po godzinie 15:00.
Dla pewności należy odświeżyć widok strony
z wciśniętym klawiszem CTRL.Regulamin szczęśliwego numerka

Wybierz klasę:Plan ważny od 11.09.2018